piątek, 14 czerwca 2013

O dawnych Słowianach w naszej okolicy

A dziś troszkę historii i archeologii.
Jak wyglądało osadnictwo w okolicy obecnej wioski Pilsian we wczesnym średniowieczu:

Po wyludnieniu się w V wieku terenów nad rzeką Widawką, 
Nastąpił długi okres pustki osadniczej. Dopiero kilkaset lat później zaczęli te tereny zasiedlać nowi przybysze. 
W X i XI wieku obszar Polski środkowej był nadal słabo zasiedlony. Charakteryzował się ponadto dość dużym zalesieniem i niedostępnością, która skutecznie izolowała go od świata zewnętrznego i powodowało pewne opóźnienia rozwojowe. Dowodem na to może być cmentarzysko odkryte na stanowisku 11 w Grabku, które datuje się na X-XI wiek. To niewielkie cmentarzysko zawierało wyłącznie groby ciałopalne, które są świadectwem przetrwania na tym terenie wierzeń pogańskich jeszcze długo po przyjęciu przez władców Polski religii chrześcijańskiej. W centrum cmentarzyska znajdował się najprawdopodobniej obiekt kultowy – światynia, którą wybudowano w konstrukcji słupowej. Zachowane ślady świadczą o tym, że w centrum świątyni mógł stać posąg bóstwa, chociaż nie jest wykluczone, że był to jedynie słup podtrzymujący konstrukcję dachu.
Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego znane są też z Kucowa, Mościska i Wadlewa. Z terenu samego Bełchatowa znanych jest 5 punktów osadniczych datowanych na ten okres. Znajdują się one na terenie Bełchatówka, Politanic, Grocholic i Zamościa.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza